Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Korisnikov avatar
trojanac
Editor in Chief
Postovi: 26731
Pridružio se: 06 Jan 2012, 11:39
Garaža: Honda Civic EU8 1.6 VTEC
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od trojanac » 19 Avg 2012, 10:50

Tečni naftni gas
Из Википедије, слободне енциклопедије

Tečni naftni gas (TNG ili LPG od енгл. Liquefied Petroleum Gas), odnosno auto plin/gas, je smeša ugljovodoničnih gasova, koja se koristi kao gorivo za automobile ili druge potrošače. To je savremeni naziv za propan-butan (koji se, između ostalog, prodaje u "butan bocama").

Tečni naftni gas je smeša ugljovodonika sa 3 i 4 ugljenikova atoma (propan, n-butan, izo-butan, propen, buten, ...). Oni su karakteristični (a i dobili su ime) po tome što (na normalnoj temperaturi) lako, tj. na malom pritisku (2-8bar, ređe 16bar) prelaze u tečno stanje. Preciznije, na temperaturi od 70°C njihov pritisak nije viši od 31bar, a gustina tečne faze na temperaturi od 50°C nije manja od 0,4kg/dm3.

Dobija se utečnjavanjem smeše gasova dobijene izdvajanjem iz rafinerijskih gasova (nastalih preradom nafte) nafte, odnosno gasova dobijenih preradom prirodnih gasovitih goriva (u postupku zvanom degazolinaža).

Svojstva
TNG je bezbojan, veoma zapaljiv i eksplozivan gas, karakterističnog mirisa. Pošto je 1,9× teži od vazduha, zadržava na najnižim mestima, sa kojih svojim prisustvom istiskuje kiseonik. Zato spada u grupu zagušljivaca. Nije otrovan već samo u veoma velikim koncetracijama ima lako narkotično dejstvo.

Sagoreva burno, oslobađajući veliku količinu toplote, a produkti sagorevanja su ugljendioksid i vodena para. Najviša temperatura plamena sagorevanja (sa vazduhom) je oko 1900°C. Sa vazduhom stvara eksplozivne smeše koje se lako mogu zapaliti u prisustvu otvorenog plamena. Međutim, u odnosu na druge zapaljive gasove, granice eksplozivnosti smeše TNG-a su veoma uske: granice zapaljivosti su 2 ÷ 9 vol% (za smešu propan-butan 35:65). (Za propan - 2,1 ÷ 9,5, a za butan - 1,9 ÷ 8,5.) To znači, da ako u prostoriji ili određenom prostoru ima manje od 2% ili više od 9% smeše propana i butana neće doći do eksplozije čak i ako postoji izvor paljenja (zbog viška, odnosno manjka kiseonika)[тражи се извор од 09. 2009.]!

Njegov oktanski broj se kreće u rasponu 90 ÷ 110, a (gornja) toplotna moć mu je između 25,5MJ/dm3 (za čisti propan) i 28,7MJ/dm3 (za čist butan) - u zavisnosti od sastava.

Upotreba
Koristi se kao kao energent u domaćinstvima, pre svega za kuvanje (za grejanje ređe zbog potrebe za relativno velikim količinama). U domaćinstvima se TNG koristi u obliku plinskih (propan-butan) boca, čija se veličina obično iskazuje u kilogramima.
Jednokratno punjenje (boca) za gorionik ili lampu

Koristi se u i turističke svrhe, odnosno za kuvanje i osvetljenje pri boravku u prirodi.

Poslednje decenije sve se više koristi i na automobilima.

U svetu je 2002. godine ukupno potrošeno oko 200 miliona tona TNG, od čega kao pogonsko gorivo oko 16 miliona tona TNG (što je oko 8%). Te godine je u Evropi ukupna potrošnja TNG bila 18 miliona tona, od čega je 3,4 milona tona (19%) potrošeno kao automobilsko gorivo (ostatak za potrebe domaćinstava i industrije). Godišnja stopa rasta svetske potrošnje TNG je 12-15%.

Potrošnja TNG-a (u hiljadama tona) u Evropi prema AEGPL (31.12.2002) u domaćinstvima i kao autogas (redosled prema učešću autogasa u ukupnoj potrošnji).

Bezbednost
TNG za široku potrošnju se odoriše, tj. dodaju mu se materije prepoznatljivog mirisa (npr. etil-merkaptan, organsko jedinjenje koje sadrži sumpor), tako da se veoma male koncentracije gasa u vazduhu mogu namirisati. Maksimalno dozvoljena koncentracija u radnoj okolini iznosi 1800 mg/m3, odnosno 1900 mg/m3 (za propan, odnosno butan).

S obzirom da je TNG teži od vazduha, on se skuplja na najnižim mestima (u slivnicima i sl.) pa se to mora imati u vidu pri projektovanju provetravanja prostorija gde se može javiti TNG (kao i pri eksploataciji radionica za ugradnju ovakvih sistema). Iz istog razloga, zabranjeno je parkiranje vozila sa TNG sistemom u podzemnim garažama, a u nadzemnim su za potrebno provetravanje dovoljna dva otvora iznad poda garaže koja obezbeđuju prirodnu cirkulacije vazduha.

TNG na automobilima

TNG vs motorni benzin
TNG se koristi kao gorivo za oto SUS motore, kako zbog cene koja je znatno niža od cene motornog benzina, tako i iz ekoloških razloga, a ima i određena pozitivna tehnička svojstva: znatno veći oktanski broj, niža tačka isparavanja - bolje pravljenje smeše sa vazduhom, koja ima širu granicu upaljivosti, što omogućava rad motora sa znatno siromašnijom smešom; ne stvara kondenzaciju goriva po zidovima cilindra čime posredno produžava radni vek motora). S obzirom na manju toplotnu moć TNG u odnosu na motorni benzin, potrebna je nešto veća količina goriva (za oko 10%).

Neke zemlje, upravo zbog ekoloških razloga, administrativno stimulišu upotrebu plina, bilo finansijskim merama (cena goriva, poreske olakšice, jeftiniji parking...), bilo čisto administrativnim merama (dozvola ulaska u inače zabranjenu centralnu gradsku zonu, posebna parking mesta za ovakva vozila...).

TNG sistemi
Da bi se TNG koristio na oto motorima (tj. onim koji inače koriste benzin), potrebno je ugraditi dodatni plinski sistem. Plinski sistem mora biti prilagođen tehnologiji rada motora i konstruktivnim osobinama motora.Trenutno nije moguće konvertovati motore koji imaju tzv. GDI (gasoline direct injection) strategiju ubrizgavanja. Pošto se TNG može na oto motorima koristiti praktično bez ikakvih intervencija na samom motoru, TNG sistemi principijelno obezbeđuju samo skladištenje i isparavanje TNG. Njihova ugradnja je stoga relativno jednostavna i jeftina.

Jedan plinski sistem se sastoji od sledećih elemenata:
 • rezervoar, sa sledećim elementima:
  ventil sigurnosti - ispušta gas iz rezervoara, ako pritisak poraste preko 25bar
  ventilom protiv loma cevi (postavlja se na priključku za pražnjenje) - zatvara se ako pri naglom pritiska u odvodnom cevovodu
  priključci za punjenje i pražnjenje,
  pokazivač nivoa tečnosti (sa oznakom najveće dozvoljenog nivoa punjenja - 80% zapremine!)
Iznad nabrojani ventili mogu biti pojedinačno ugrađeni na rezervoar ili mogu biti podsklopovi(podsistemi) dela koji se naziva MULTIVENTIL ili ARMATURA REZERVOARA. Svi ovi ventili ili multiventil moraju biti smešteni u tzv.sistem za ventilaciju čija je uloga da u slučaju curenja gasne smeše spreči prodor gasa u kabinu vozila i da omogući oticanje gasa van vozila.
 • prečistač - postavlja se na vod tečne faze, tj. iza rezarvoara a ispred ventila
  elektro ventil - postavlja se na vod tečne faze, posle prečistača (može biti izrađen zajedno sa prečistačem), a pre isparivača
  isparivač
  reduktor/regulator pritiska - postavlja se što bliže karburatoru ili drugim uređaju koji uvodi gas kao gorivo u motor (može biti izrađen zajedno sa isparivačem)
  vodovi - od čeličnih ili bakarnih cevi, pričtvršćuju se bar na svakih 50cm, moraju biti pristupačni za vizuelnu kontrolu
  komandni uređaj sa električnom instalacijom (prekidač, elektronska kontrolna jedinica i druge elektronske ili elektromehaničke komponente)
Radni pritisak u rezervoaru, u normalnim okolnostima, samo je malo viši od pritiska u bojleru za toplu vodu (za smesu propan-butan 50%:50%: na 0°C - 3bar, na 20°C - 5,8bar). Rezervoari se prave od čeličnog lima debljine 2,5 ÷ 4 mm, ispituju se na znatno više pritiske, a postoje i sigurnosni ventili koji efikasno upravljaju rizikom.

TNG sistemi se uglavnom ugrađuje naknadno (retrofiting), mada je u svetu sve više proizvođača automobila koji u svoja vozila fabrički ugrađuju plinske sisteme (OEM - Original Equipment Manufacturers). Plinski sistemi su obično dvogorivi (енгл. bi fuel) - omogućavaju preključivanje vrste goriva koja se koristi, ali mogu biti i čisto plinski (енгл. mono fuel). Reno, Vauxhall, Ford, Volvo, FIAT, Daimler Crysler, GM i Rover ugrađuju dvogorive sisteme, dok Nisan i Tojota prave i čisto plinske sisteme.
Rasprostranjenost TNG sistema

Procena je da danas ima preko 10 miliona automobila koji mogu da koriste TNG, a ovaj broj raste stopom od 12-15% godišnje.
TNG sistemi se uglavnom ugrađuju u putnička i dostavna vozila.

Pregled evropskih zemalja sa najviše vozila sa TNG sistemima (2004. godina):
Slika

Takođe u Grčkoj velika većina taksista koristi TNG, tok je to u Japanu oko 90% taksista.

Teška vozila (pre svega gradski autobusi, ali i kamioni i dr.) uglavnom koriste zemni gas, i to komprimovani, mada se sve više radi i na razvoju motora i TNG sistema za ovakva vozila (npr. DAF i OAF, kao deo MAN-a). (Npr. u Beču se ovakvi autobusi koriste već više od 40 godina.)

Podsticajne mere za upotrebu TNG
I Evropska unija i Savet Evrope podržavaju masovniju upotrebu TNG: 29. novembra 2000. godine Evropska komisija usvojila je takozvanu Zelenu knjigu o sigurnom snabdevanju - (енгл. Green paper: Towards a European strategy for the security of energy supply), u kojoj je kao jedan od ciljeva navedena potreba zamene 20% goriva u drumskom prevozu alternativnim gorivom do 2020. godine. (Sada je učešće alternativnih goriva na nivou nekoliko procenata.) Pod alternativnim gorivom se u širem smislu smatraju goriva koja su u stanju da zamene postojeća klasična goriva za pogon motornih vozila, kao što su motorni benzin i dizel gorivo.

Sjedinjene Američke Države takođe podržavaju popularizaciju TNG. Propane Education And Research Act koji je potvrđen od strane Kongresa 1996. godine, daje dozvolu da se sredstvima ostvarenim prodajom propana vrši njegova promocija kao ekološki čistog goriva. Konstituisan je i Savet za obrazovanje i istraživanje propana (Propane Education Research Council) - PERC, zarad sprovođenja istraživačkih, razvojnih, edukativnih i sigurnosnih aktivnosti u vezi sa korišćenjem gasa kao ekološkog goriva.

Australija dotira svaki novougrađeni TNG uređaj, sa 1000AUD, što je oko 50% troškova ugradnje.

Italija dotira TNG uređaje sa 650 EUR, a ovakvim vozilima dozvoljeno je kretanje u 18 područja u kojim konvencionalna vozila na benzin/dizel imaju zabranu kretanja.

Velika Britanija: Kraljica kao i premijer koriste vozila sa ugrađenim TNG sistemom. U Londonu, vlasnici ovakvih vozila oslobođeni su plaćanja takse za ulazak u centralnu gradsku zonu (u vremenu od 7 ujutru do 18:30 popodne radnim danom).

Holandija raznim merama jako uspešno podstiče širenje TNG sistema. Procena je da u Holandiji ima preko 400 000 ovakvih vozila, što je čini drugom zemljom u Evropi, po broju konvertovanih vozila po glavi stanovnika.

Nemačka vlasnicima vozila na TNG daje poreske olakšice.
Japan: Čak 95% taksista koristi TNG.
Hrvatska takođe populariše TNG. Procenjuje se da u Hrvatskoj ima 15 000 do 20 000 vozila na TNG.

Španija, Norveška, Belgija, Francuska, Poljska, Novi Zeland, pa i Kina i zemlje Latinske Amerike i Afrike takođe raznim metodama popularišu upotrebu TNG-a

Srbija nema jasnu strategiju niti pravac razvoja po ovom pitanju. Jedina direktna olakšica koju država daje je popust pri plaćanju ekološke takse: vozila na plin se tretiraju kao i vozila sa EVRO 4 motorima, tj. plaćaju 62,5% iznosa koji se plaća za vozila na bezolovni benzin ili eurodizel. Međutim, radi se o minimalnom iznosu, koji se u zavisnosti od radne zapremine motora kreće u rasponu od 120÷380din (1,5÷5€). Cenu samog goriva država reguliše da bude povoljnija u odnosu na cenu motornog benzina, ali tendencija je da se ova razlika smanjuje.

Regulativa
Do sada nije bilo angažovanja države u prihvatanju evropskog paketa standarda niti donošenja domaće regulative. Pravilnici 67 i 115 Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (ECE), koji se odnose na uređaje za TNG, nisu ratifikovani u Srbiji, domaći propisi koji se odnose na primenu TNG na vozilima su zastareli (propisi o ugradnji zemnog gasa i ne postoje), tako da u ovoj oblasti uglavnom vlada stihija, uvoz (mahom šverc) nekontrolisanih delova i ugradnja ovakvih sistema u nelicenciranim servisima. Već ugrađeni uređaji se mogu atestirati u jednoj od 7 organizacija ovlašćenih za ispitivanje vozila, ali to se obično ne radi, pošto opasnost od kažnjavanja za sada nije realna, s obzirom da kako policija, tako i preduzeća ovlašćena za obavljanje tehničkog pregleda to obično ne kontrolišu.

Izvor: Wikipedia

Porast pritiska
0°C 5.0 bar
20°C 8.7 bar
40°C 15.5 bar
65°C 25.2 bar

Što znači da će preko 65°C boca početi plastično da se deformiše ako nema sigurnosni ventil ili je on neispravan, a ako u boci ima gasne faze.

Ostaje nekoliko pitanja.
Ako se boca napuni do 80% zapremine i dostigne temperaturu preko 65°C, da li će svakako pritisak porasti preko 25 bara ili će onih 20% vazduha u boci taj pritisak umanjiti, tako da sigurnosni ventil reaguje tek kasnije, u slučaju da temperatura još raste?
Da li sigurnosni ventil može da zakaže i zbog čega?
Koji su još slučajevi kada je veoma važno da boca ne bude prepunjena, tj. da ne prelazi tih 80% zapremine? Da li je to bitno u slučaju udarca i zašto?
Posetite www.garaza.rs !

Korisnikov avatar
djiuliju
Postovi: 1468
Pridružio se: 13 Jan 2012, 13:56
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od djiuliju » 19 Avg 2012, 15:25

Ja cu da postavim jedno pitanje: cini mi se da Trojanac rece da mu se vise ne cuje klaktanje u leru (detonacije) jer plin ima vise oktana od benzina. Zasto onda auto ide slabije na plin nego na benzin?

Korisnikov avatar
mr.Big
Postovi: 2355
Pridružio se: 13 Jan 2012, 21:02
Lokacija: Bgd

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od mr.Big » 19 Avg 2012, 15:55

Jer oktanska nije isto što i energetska vrednost... :kafa:

Korisnikov avatar
methane.master
Postovi: 21561
Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:30
Garaža: Clio III ph2 1,2 16V

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od methane.master » 19 Avg 2012, 16:12

Ne, nije isto. Oktanski broj je karakteristika benzina (ne i drugih goriva). Predstavlja sklonost benzina ka antidetonotivnom sagorevanju. Energetska vrednost nije termin koji se koristi za ovu namenu. Termin je tzv. Toplotna moć, i preko nje se izražava koliina toplote koja se dobije sagorevanjem nekog (bilo kog) goriva.

Ajde ako bude interesovanja, napisaću predveče tačne definicije.
Širim haos!

Korisnikov avatar
Bax
Postovi: 7836
Pridružio se: 11 Jan 2012, 22:37

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od Bax » 19 Avg 2012, 17:52

Mada, oktanska vrednost je takodje povezana sa performansama, kako?

Sent from my Commodore 128
"Koronu prosto treba shvatiti kao novi period zivota, kao izlazak iz detinjstva - dok se uzivalo - uzivalo se, sada treba biti odgovoran."

http://www.steelmagic.blogspot.com

Korisnikov avatar
kvcali
Postovi: 3008
Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:02
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Kontakt:

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od kvcali » 19 Avg 2012, 20:18

Za razumevanje oktanskog broja potrebno je znati nešto o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Za vreme normalne kompresije smesa gorivo/vazduh se komprimuje u cilindru i potom pali iskrom svećice. Kada se gorivo koje je pod pritiskom zapali pre kontakta sa iskrom dešava se nepravilna prevremena detonacija. Detonativno izgaranje nastaje kada se delovi smese zapale sami od sebe (nastaju dva plamena: onaj koji se širi od svećice i onaj od samopaljenja) i potom se sudare dva cela plamena. Taj sudar frontalnih delova dva plamena unutar cilindra čujemo kao neko "kuckanje" iz motora. U praksi, radi se o poznatom slučaju kada na uzbrdici dajete previše gasa u previsokom stepenu prenosa. Motor počinje da kucka što, u stvari, predstavlja nepravilno (detonativno) izgaranje. Mnogi pri ovakvoj pojavi, pogrešno, kažu kako se "čuju ventili". Treba napomenuti da detonativno izgaranje može znatno da ošteti motor.

Količina kompresije kod tipičnog motora ima kompresioni odnos između 8-10:1, na primer kod mene XE ima 10,5:1 :mrgreen: . Ovaj odnos određuje oktanski broj goriva koji mora da se koristi u automobilu. Neki automobili sa motorima sa visokim stepenom kompresije, poput sportskih ili luksuznih, zahtevaju gorivo većeg oktanskog broja i upravo zato se i prodaju goriva različitih oktanskih vrednosti. Priča je, zapravo, veoma jednostavna i govori da veći oktanski broj garantuje i veću otpornost spram detonativnog sagorevanja. Drugim rečima, Yugiću je svejedno stavite li u njega 98 oktanski benzin, ali Porscheu se nikako ne bi svidelo 95-oktana.

Ako u slučaju nužde ipak morate da natočite gorivo nižeg oktanskog broja nego što je predviđeno za motor, obavezno vozite bez opterećenja motora i sa srednjim brojem obrtaja. Visoki broj obrtaja kao i opterećivanje motora punim gasom može da ošteti motor pa je potrebno da što pre natočite gorivo odgovarajućeg oktanskog broja. Gorivo većeg oktanskog broja od onog koje zahteva motor možete da koristite bez ograničenja, no upotreba ovog goriva ne povećava snagu motora, ne smanjuje potrošnju goriva niti sprečava nastajanje otpada u motoru.
Slika

GS, GS/E, GSE, GTE, GSI, OPC # Irmscher, Mantzel, Steinmetz, Zender, Lexmaul, Mattig, Rieger, Kissling

http://www.opelteamserbia.com/forum

Korisnikov avatar
methane.master
Postovi: 21561
Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:30
Garaža: Clio III ph2 1,2 16V

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od methane.master » 20 Avg 2012, 00:34

Kvacli je ovo vrlo jednostavno i plastično objasnio. :doubleup: Naravno, ovo nije ovo baš tako drastično i Porsche će lepo ići i sa 95 sve dok ne počnete da ga derete, jednostavno neće moći da razivije svu snagu. Obzirom na vozni park, o ovome još uvek mi na forumu ne moramo da brinemo. ;)

A sada malo o Oktanskom broju.
"Pojam oktanskog broja uveden je 1927. godine, kada su za etalon goriva predloženi individualni ugljovodonici: izooktan (2, 2, 4 tri metilpentan) C8H18 i normalni heptan C7H16, koji su se međusobno jako razlikovali s obzirom na otpornost prema detonativnom sagorevanju. Izooktan poseduje veliku otpornost prema detonativnom sagorevanju, pa je uzeto da ima tzv. "oktanski broj" 100, a normalni heptan - veoma malu (otpornost), pa mu je oktanski broj jednak nuli. obrazujući smeše ovih etalon goriva mogu se dobiti oktanski brojevi od 0 do 100. Procenat izooktana u ovim smešama predstavlja njihov oktanski broj."

M. Radovanović: "Goriva" - Mašinski fakultet, Beograd, 1994.
Znači oktanski broj nekog benzina se određuje tako što se ispituje pri propisanim uslovima u specijalnom motoru i poredi sa različitim smešama etalon goriva. Ako je taj ispitivani benzin sagoreo isto kao i smeša od 95% izooktana i 5% n-heptana, kaže se da je njegov oktanski broj 95.

Ovo je ukratko. Ima tu još jako puno da se priča, postoje različiti oktanski brojevi, neke računske metode za određivanje i još mnogo toga, ali da ne idemo predaleko, a i tema je o TNG. Malo je kasno, sutra ako stignem, malo i toplotnoj moći i drugim karakteristikama benzina i TNG.
Širim haos!

Korisnikov avatar
dragvorl
Site Admin
Postovi: 20444
Pridružio se: 06 Jan 2012, 13:03
Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
Lokacija: NS
Kontakt:

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od dragvorl » 20 Avg 2012, 11:16

Jos jedna stvar. Moderni motori imaju knock senzor koji detektuje detonantno sagorevanje i podesava paljenje na kasnije. Tako se smanjuje snaga motora, ali se sprecavaju ostecenja.
SlikaSlika
Mauro Forghieri:"Power comes from speed, torque without speed is nothing"
Life is funny, skies are sunny, Bees make honey, who needs money

Korisnikov avatar
Heinz
Postovi: 15965
Pridružio se: 12 Mar 2012, 19:27
Garaža: Civic FK2 1.8
Lokacija: Voždovac

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od Heinz » 20 Avg 2012, 12:21

trojanac je napisao: Ako se boca napuni do 80% zapremine i dostigne temperaturu preko 65°C, da li će svakako pritisak porasti preko 25 bara ili će onih 20% vazduha u boci taj pritisak umanjiti, tako da sigurnosni ventil reaguje tek kasnije, u slučaju da temperatura još raste?
Da li sigurnosni ventil može da zakaže i zbog čega?
Koji su još slučajevi kada je veoma važno da boca ne bude prepunjena, tj. da ne prelazi tih 80% zapremine? Da li je to bitno u slučaju udarca i zašto?
Boce se atestiraju na 30 bar, a iz prve ruke sam čuo da izdržavaju i dosta više, tako da sama havarija na boci ne bi trebala da desi. Naravno, ne pada mi na pamet da skidam plovak. Bezbednost pre svega, par litara gasa mi ne znači toliko.

Korisnikov avatar
TheWickerMan
Postovi: 10419
Pridružio se: 13 Jan 2012, 12:46
Garaža: Lancia Delta III Oro /AR 147 Veloce
Lokacija: Stuttgart,DE

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od TheWickerMan » 20 Avg 2012, 12:50

Boce izdržavaju mnooooooogo više ... ;)
trojanac je napisao: Ako se boca napuni do 80% zapremine i dostigne temperaturu preko 65°C, da li će svakako pritisak porasti preko 25 bara ili će onih 20% vazduha u boci taj pritisak umanjiti, tako da sigurnosni ventil reaguje tek kasnije, u slučaju da temperatura još raste?
Da li sigurnosni ventil može da zakaže i zbog čega?
Koji su još slučajevi kada je veoma važno da boca ne bude prepunjena, tj. da ne prelazi tih 80% zapremine? Da li je to bitno u slučaju udarca i zašto?
Tih 20 % preostalih u boci nisu vazduh nego gasna faza nastala iz tečne faze... samom TNG u se zapremina povećava povećanjem temperature ... npr a,ko u boci od 40l ima 32l na 20 C,onda ce na 65C zapremina povećati 3.3l... zato se i TNG puni do 80%,da ima "mesta" za širenje ;)

Floyd
Postovi: 19620
Pridružio se: 13 Jan 2012, 09:18

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od Floyd » 21 Avg 2012, 12:01

U Francuskoj je registracija (koja se, istina, placa samo jednom) za vozila sa TNG-om, besplatna.
Mana je sto je u vecini podzemnih garaza zabranjen ulaz za takve automobile, sto ume prilicno da oteza vec dovoljno komplikovano, nalazenje parkinga u Parizu.

Korisnikov avatar
trojanac
Editor in Chief
Postovi: 26731
Pridružio se: 06 Jan 2012, 11:39
Garaža: Honda Civic EU8 1.6 VTEC
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od trojanac » 26 Avg 2012, 10:39

Svasta. Koji je razlog?

TT2&HTC WS
Posetite www.garaza.rs !

Korisnikov avatar
dragvorl
Site Admin
Postovi: 20444
Pridružio se: 06 Jan 2012, 13:03
Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
Lokacija: NS
Kontakt:

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od dragvorl » 26 Avg 2012, 10:50

Da ne bi doslo do trovanja i pozara izazvanog TNG-om u zatvorenom prostoru.
SlikaSlika
Mauro Forghieri:"Power comes from speed, torque without speed is nothing"
Life is funny, skies are sunny, Bees make honey, who needs money

Korisnikov avatar
methane.master
Postovi: 21561
Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:30
Garaža: Clio III ph2 1,2 16V

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od methane.master » 26 Avg 2012, 11:26

Ima veću gustinu od vazduha.
Širim haos!

Korisnikov avatar
Bax
Postovi: 7836
Pridružio se: 11 Jan 2012, 22:37

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od Bax » 26 Avg 2012, 11:40

Te se gomila na podu garaze, ako dodje do curenja, to je pravilo u vise zemalja zapadne evrope...
"Koronu prosto treba shvatiti kao novi period zivota, kao izlazak iz detinjstva - dok se uzivalo - uzivalo se, sada treba biti odgovoran."

http://www.steelmagic.blogspot.com

Odgovori